Plaatsen

Haarlemse schoorsteenveger is werkzaam in de volgende plaatsen:

Haarlem

IJmond